ขณะนี้กำลังฟัง:

ทัศนะสู่ธรรม

โดย อ. โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)

MP3 - ชุดนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่
อ. โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)

 
ได้รับรางวัลเกียรติยศ "นักเขียนอมตะ"
ประจำปี พ.ศ. 2549 - 2550 จากมูลนิธิอมตะ

MP3
ธรรมบรรณาการ
โดย ชมรมเพื่อนคุณธรรม

ขออนุโมทนา

[download]