ธรรมบรรยาย

โดย

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
http://www.watsomanas.com

กราบอนุโมทนา


เรื่อง
ความสำคัญของกรณียเมตตสูตร

ในบทนี้ เป็นการบรรยายพระสูตรอย่างละเอียด และคุณธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งสามารถเข้าใจและจดจำภาษาบาลีได้อีกด้วย

บทสวดและเสียงสวดทำนอง

 

[download ตอนที่ 1] [ ตอนที่ 2]  [ ตอนที่ 3]  [ ตอนที่ 4]

 [ ตอนที่ 5]  [ ตอนที่ 6]  [ ตอนที่ 7]  [ ตอนที่ 8]
 

ขณะนี้กำลังฟัง: