ธรรมบรรยาย

โดย

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
http://www.watsomanas.com

กราบอนุโมทนา


เรื่อง แนะนำบทสวดมนต์ ๑

ในบทนี้ บรรยายถึงความหมาย ความสำคัญ อานิสงส์ และความเป็นมาของการสวดมนต์

การสวดมนต์เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน การสวดทำนองเสนาะ สวดแบบมคธ และการอ่านบาลี

 

[download ตอนที่ 1] [ ตอนที่ 2]
 

ขณะนี้กำลังฟัง: