ขณะนี้กำลังฟัง:

ธรรมธารา

เสียงบันทึก ธรรมบรรยาย

โดย พระอาจารย์ สุโข กตปุญโญ

สำนักปฏิบัติธรรม แก้วมณีนนท์นพเก้า
ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


 
ขออนุโมทนา

 [download 1]  [download 2]