พระอภิธรรมบรรยาย

 โดย อาจารย์ สุเทพ โพธิสัทธา

ชุดธรรมบรรยาย เรียนพระอภิธรรมแบบเข้าใจไม่ยาก จุดเด่นของการบรรยายนี้คือ ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างและสภาวธรรมอย่างหลากหลาย ทำให้ผู้ฟังสามารถน้อมตามอย่างสบายๆ ไม่เร่งรีบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นที่ความเข้าใจ สามารถเข้าใจในรายละเอียด ..และจดจำได้ในที่สุดจากความเข้าใจที่ดีแล้ว..


  พระอภิธรรมเบื้องต้น  1-25   [Download]
 
 
พระอภิธรรมเบื้องต้น  26-50 [Download]
 

  พระอภิธรรมเบื้องต้น  51-75 [Download]
 
  พระอภิธรรมเบื้องต้น  76-89
[Download]