ดาวน์โหลดไฟล์

เสียงบันทึก ธรรมบรรยาย

โดย พระอาจารย์ สุโข กตปุญโญ

สำนักปฏิบัติธรรม แก้วมณีนนท์นพเก้า
ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


 
ขออนุโมทนา


http://www.archive.org/details/cs07kaewmanee

http://www.archive.org/details/cs10kaewmanee

http://www.archive.org/details/cs13kaewmanee