พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๑๕ บทความประกอบที่ ๕ : ความสุข
-  ความสำคัญของความสุข ในหลักพุทธธรรม
-  ขั้นหรือประเภทต่างๆ ของความสุข
   
  
กามสุข
   โทษของกาม
   เหตุใดผู้ประสบสุขประณีตจึงไม่เห็นคุณค่าของกามสุข
   ฌานสุข  และข้อบกพร่องของฌานสุข
   สุขที่ไม่เป็นเวทนา
   การเข้าถึงความสุขที่สูงขึ้นไป ๆ
   เปรียบเทียบกามสุขกับสุขประณีต และสรุปขั้น - ประเภทของความสุข
  

-  บทสรุป
: ิธีปฏิบัติต่อความสุข
-  บันทึกพิเศษท้ายบท
:
   บันทึกที่ ๑ : ความสุขจัดเป็นคู่ๆ
   บันทึกที่ ๒ : ความสุขจัดเป็นสามระดับ (อีกแบบหนึ่ง)

    
เสียงอ่านบทนี้มี ๔ ตอน

Download 1  หน้า 529-538

Download 2  หน้า 538-546

Download 3  หน้า 546-557

Download 4  หน้า 557-565
 

Now Playing: