พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

บทที่ ๑๓ บทความประกอบที่ ๓ :  อิทธิปาฏิหาริย์ และเทวดา
-  อิทธิปาฏิหาริย์
-  เทวดา
-  สรุปวิธีปฏิบัติ

- บันทึกพิเศษท้ายบท
 
บันทึกที่ ๑ : อิทธิปาฏิหาริย์ในคัมภีร์
  บันทึกที่ ๒ : การช่วยและการแกล้งของพระอินทร์

  บันทึกที่ ๓ : สัจกิริยา  ทางออกที่ดีสำหรับผู้ยังหวังอำนาจดลบันดาล
  บันทึกที่ : พระพุทธ  เป็นมนุษย์หรือเทวดา

 
    
เสียงอ่านบทนี้มี ๓ ตอน

Download 1  หน้า 455-466

Download 2  หน้า 466-479

Download 3  หน้า 480-483
 

Now Playing: