พุทธธรรม

 

 

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ

หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ตอนที่ ๒ ชีวิตเป็นอย่างไร

บทที่ ๓ ไตรลักษณ์ : ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อย่าง ของสิ่งทั้งปวง

-ตัวกฏหรือตัวสภาวะ
-คุณค่าทางจริยธรรม
 

เสียงอ่านบทนี้มี ตอน

Download 1  หน้า 67-70_7

Download 2  หน้า 70_8-70_17

Download 3  หน้า 70_17-70_28

Download 4  หน้า 70_28-70_36

Download 5  หน้า 70_36-70_40

Download 6  หน้า 70_40-70_51

Download 7  หน้า 70_51-78_1

Download 8  หน้า 78_1-78_15
 

Now Playing: