กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
แจก ซีดี เพลงไทยเดิม cd mp3
(Reader : 6512 )
แจก ซีดี เพลงไทยเดิม cd mp3 มีทั้ง เพลงบรรเลง และที่ ร้องส่ง หรือ รับร้อง โดย ครู ละเมียด ทับสุข ติดต่อที่ นพ. ไสว ศรีเมืองธน โดยทางจดหมาย และต้องทำตามกติกาโดยเคร่งครัด นอกจากนี้มีครูท่านอื่นที่ร่วมโครงการนี้ เช่น ครูลำจวน คงสำราญ ครูวิเชียร จันทร์เกษม ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี ฯลฯ

เพื่อช่วยเผยแพร่เพลงไทยเดิมแบบเป็นวิทยาทานโดยต้องการสร้างกุศลแด่ครูดนตรีไทยและให้ผู้มีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์เพลงไทยเพื่อการศึกษาทุกท่าน สามารถขอเพลงไทยเดิมได้ฟรี มีทั้งเพลงบรรเลง และที่มี ร้องรับ ซึ่งขับร้องโดยครูละเมียด ทับสุข โดยมีขั้นตอนดังนี้

กติกา
1.ส่งแผ่นซีดีเปล่า ( CD-R )มาแลกครั้งละไม่เกิน 3 แผ่นต่อคนต่อเดือน (แต่ต้องส่งแผ่นเปล่ามาเผื่ออีก 1 แผ่น เช่นขอ 2 แผ่น ให้ส่งซีดีเปล่ามา 3 แผ่น เผื่อแผ่นเสีย และเพื่อเป็นค่าปก mp3 ค่าสกรีนแผ่น ค่าไฟ และค่าอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อลดภาระในการจัดทำ (ถ้าไม่ต้องการปกแผ่นหรือสติกเกอร์ปิดแผ่นจะส่งแผ่นพอดีกับที่ต้องการมาก็ได้) ควรเลือกแผ่นที่มีคุณภาพ เพื่อให้เก็บได้นานช่วงนี้ยังไม่บังคับชนิดของแผ่น ท่านส่งแผ่นใดมาจะใช้แผ่นนั้นทำสำเนากลับไปให้ เพื่อความยุติธรรมแผ่นซีดีต้องใส่ซองมาให้เรียบร้อยด้วยกันแผ่นเป็นรอยครับ ถ้าแผ่นไรท์ไม่ได้หรือเป็นรอยผมจะส่งคืนให้โดยไม่ไรท์ข้อมูลให้นะครับ (แผ่นที่เกรดต่ำจะเก็บได้ปีกว่าๆหรืออาจไม่ถึง แผ่นเกรดดีๆประมาณ 3-5 ปี หรือเป็น 10 ปี สำหรับเกรดสูงๆ แต่ราคาก็แพงด้วย อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวครับ จะไม่บอกชนิดยี่ฮ้อแผ่นในที่นี้)

2.ส่งซองเปล่า (ขนาดที่ใส่แผ่นซีดีได้) พร้อมทั้งจ่าหน้าซองของตัวท่านเองมาด้วย และติดแสตมป์ 5 บาท มาแลกครับ วงเล็บทีมุมซองด้วยว่าต้องการเพลงชุดไหน ( ตอนนี้มี ชุด 1 - 66 )

3.แผ่นที่ท่านได้รับไปสามารถทำสำเนาเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามจำหน่ายครับ หลายท่านนำไปแจกเป็นของชำร่วยงานแต่งงาน งานศพ งานอื่นๆ ก็ตามสะดวกครับ แต่ห้ามไปตัดต่อให้เพลงขาดหรือเสียหายนะครับ ให้เลือกไปทั้งเพลงนะครับ ขอร้อง กลัวครูกับผู้ควบคุมวงจะเสียหาย ถ้าไม่มีความรู้ในเพลงแต่ละเพลงเป็นอย่างดี

4.หากท่านไม่ต้องการรับด้วยวิธีนี้แต่ยังมีความประสงค์จะได้เพลงไว้ศึกษา ช่วงนี้ยังพอสามารถหาซื้อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์ สาขาอ้อมน้อย และสาขาราชดำเนิน ครับ

5.กรุณาอย่าขอมากเกินกว่าทีกำหนด หรือให้ผู้อื่น ขอแทนท่าน มิฉะนั้น จะถือว่าท่านผิดศีลข้อมุสา ยกเว้นท่านที่อยู่ต่างประเทศสามารถให้ญาติที่อยู่ในประเทศไทยขอและส่งไปให้กันเองได้ ขออนุญาตไม่รับส่งไปต่างประเทศให้นะครับ

6.ถ้าท่านอยู่ในที่ๆไม่สามารถหาซื้อแผ่นซีดีได้ สามารถส่งแสตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้มูลค่า 5 บาท มาแทนแผ่นซีดี 1 แผ่นได้

7.ถ้าช่วงที่มีผู้ขอมามากอาจต้องรอคิวหน่อยนะครับ แต่จะพยายามไม่ให้เกิน 2 สัปดาห์ ถ้าเกินกว่าโปรดแจ้งมาด้วยครับเพราะอาจผิดพลาดหรือสูญหายได้

ส่งมาขอได้ที่ นพ.ไสว ศรีเมืองธน รพ.มหาชัย 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 ( ถ้าส่งไปที่บ้าน314 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 อาจจะได้รับแผนช้า เพราะไม่ได้กลับทุกอาทิตย์นะครับ เพราะย้ายที่ทำงาน จาก รพ.มะการักษ์ มาอยู่ที่ จ. สมุทรสาคร แล้ว ที่แจ้งที่อยู่ที่บ้านไว้เผื่ออาจย้ายที่ทำงาน จะได้มีที่ติดต่อที่บ้านครับ )

วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์เพลงไทยเพื่อการศึกษา
1.เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์เพลงไทยเดิม ให้มีทั้งการศึกษา บรรเลง ฟัง และเพื่อความนิยมในความเป็นไทยกันมากขึ้น
2.เพื่อให้เพลงไทยเดิมเป็นทีหาฟังกันได้โดยง่ายและแพร่หลายขึ้น ทั้งนี้ทางร้องแบบเก่า หาฟังกันได้ยากมากแล้ว รวมทั้งเพลงทางฝั่งธนฯ เพลงเดี่ยวต่างๆ
3.เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ทุกองค์กรร่วมกันในการส่งเสริมให้มีการฟัง และบรรเลงไทยเดิมในสื่อ และตามโอกาสต่างๆมากขึ้น
4.เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างในการอนุรักษ์เพลงไทยเดิมในรูปแบบเป็นวิทยาทาน ดังที่ครูเพลงไทยในอดีตสรรค์สร้างเพลงไทยเดิมมา
5.เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสร้างกุศล แด่ครูดนตรีไทย รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์เพลงไทยเพื่อการศึกษาทุกท่าน

กิตติกรรมประกาศ
ผมขอขอบคุณครูที่มอบความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยและสากลแก่ผมไว้ ณ ที่นี้ (ตามลำดับที่ได้เรียนกับครู) ดังรายนามนี้
ครูขจรศักดิ์ เกียรติศิริ
ครูไพฑูรย์ มีอินทร์
ครูเรวัตร ทับแสง
ครูลำจวน คงสำราญ
ครูนิพันธ์ ธนรักษ์
ครูละเมียด ทับสุข
ครูศิริ นักดนตรี
ครูสมาน น้อยนิตย์
ครูชยุดี วสวานนท์
ครู ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
ครู ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงศ์
ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
ครูทานตะวัน นวรัตน์ ณ อยุธยา
ครูเกลี้ยง ศิริโภคา
ครูอุทัย แก้วละเอียด
ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
ครูวิเชียร จันทรเกษม
รวมทั้งพี่ เพื่อน น้อง ของชมรมดนตรีไทย ของ สามสถาบันลุ่มเจ้าพระยาทุกท่าน (ม.มหิดล ,ม.ศิลปากร และ ม.ธรรมศาสตร์)

และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ สมัยที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ ดังนี้
๑.อาจารย์ นพ.พัฒนะ สวรรคทัต
๒.อาจารย์ ผศ.ภญ.ผุสนี ทัดพินิจ
๓.อาจารย์ ผศ.นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธำรง
๔.อาจารย์ นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว
๕.อาจารย์ ศ.ดร. เนาวรัตน์ ศุขะพันธ์


เพลงไทยเดิมแบบ mp3 ทั้งหมดตอนนี้มี 66 ชุด 1ชุดจะประกอบด้วยเพลง 5 ประเภทวง ) ระบุมาว่าต้องการชุดไหน ( ชุด 1-66 )
ท่านที่ต้องการแบบ audio ก็จะมี 330 ชุด (ชุด 1- 327, 6.5,7.5 และ 9.5 )
Posted by : sara.. วัน/เวลา : 29/3/2551 13:00:07
สวัสดีคะ
ชื่อลูกเกดคะ อยู่ประเทศอิตาลี อยากได้เพลงไทยเดิมมาฟังที่นี่เพราะหาฟังได้ยาก แต่ถ้าส่งฃีดีไปมาคงจะไม่คุ้ม อยากทราบว่าจะลำำบากมากใหมถ้าคุณจะกรุณาส่งไฟล์มาทางเมล์ ขอบคุณมากคะ
Posted by : ลูกเกด
วัน/เวลา : 11/3/2552 15:19:38
สวัสดีค่ะ

รอนิดได้ไหมคะ จะอัพให้โหลดค่ะ ช่วงนี้งานอื่นยังมาก คอยติดตามที่กระทู้นี้นะคะ
Posted by : sara..
วัน/เวลา : 12/3/2552 20:07:17
ดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะ


http://trisarana2.pbworks.com/
Posted by : sara..
วัน/เวลา : 10/10/2552 9:21:11
เพลงกล่อมเด็กของเก่า http://trisarana2.pbworks.com/browse/#view=ViewFolder¶m=TraditionalThaiLullaby

คู่มือเพลงกล่อมเด็ก  http://trisarana2.pbworks.com/browse/#view=ViewFolder¶m=ThaiLullaby

ปี่พาทย์ไม้นวม  http://trisarana2.pbworks.com/browse/#view=ViewFolder¶m=SoftPipatBand

วงโยธวาธิต  http://trisarana2.pbworks.com/browse/#view=ViewFolder¶m=MilitaryBand

เพลงกล่อมเด็กทางใหม่  http://trisarana2.pbworks.com/browse/#view=ViewFolder¶m=AppliedTraditionalThaiLullaby
Posted by : sara..
วัน/เวลา : 10/10/2552 9:32:51
อยากซื้อไม้ขิมดีให้ลูกสาว พอดีเข้าไปที่ web จำไม่ได้แล้วว่าครูวิเชียร จันทรเกษม web อะไร เผอิญเขาบอกว่า ไม่ขิมของครูวิเชียร จันทรเกษม ท่ผลิตนั้นดีก็เลยอยากให้ลูกได้ใช้ในสิ่งดีๆ เพราะลูกชอบการตีขิมแล้วเพิ่งอายุ 7 ขวบ ก็เลยอยากทราบว่าไม่ขิมคุณครูวิเชียร จันทรเกษม หาซื้อได้ที่ไหนกรุณาช่วยบอกที่ ที่ aruchchaya@hotmail.com  หรือที่ 089-8569435 น้อย
Posted by : น้อย
วัน/เวลา : 15/6/2553 14:08:35
สวัสดีค่ะ รบกวนได้ไหมค่ะ อยากได้เพลง สี่บท เถา นะค่ะ มีให้โหลดไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะค่ะ
Posted by : เพชร
วัน/เวลา : 27/9/2553 18:05:43
สี่บทเถา  http://trisarana2.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder¶m=si%20bot%20toa

Posted by : sara..
วัน/เวลา : 28/3/2554 21:18:43
ไม่มีเบอร์ติดต่อครับ
Posted by : มนต์ชัย โพธิพิทักษื
วัน/เวลา : 12/5/2554 21:41:17
อยากพูดคุยกับรายนามตามต้น  เสียดายผมหลุด  ทุกวันนี้ยังรักอยู่  และไว้อาลัยกับผู้ที่จากไป  ผมเดชา0048562059980739   24 ชม,
Posted by : เดชา
วัน/เวลา : 18/6/2555 22:43:27
คิดถึงครู ทั้ง 2 คนครับ สมัยมาเรียนที่หอพักพยาบาลบางขุนนท์ และที่ศิริราชครับ
Posted by : โป้ง
วัน/เวลา : 19/8/2556 22:42:45
คืออยากทราบว่าครูวิเชียร จันทร์เกษม ตอนนี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างค๊ะคือไม่ได้เจอท่านมาเป็น20ปีเห็นจะได้คิดถึงค่ะแต่ไม่รู้จะติดต่ออย่างไร
Posted by : สายชล พงศ์ภมร
วัน/เวลา : 7/4/2559 0:19:19
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก