กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
สาธยายพระไตรปิฏก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
(Reader : 1997 )
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
สาธยายพระไตรปิฎก
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
และพระพุทธนิมิตเมตตาปางปฐมเทศนา
                      ตลอด ๒๔ ชัวโมง
ณ วัดใหม่ยายแป้น สี่แยกบางขุนนนท์ ถนน จรัญสนิทวงศ์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่  ๑  เมษายน   ๒๕๕๓  ถึง  วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๓

เริ่มงานวัน ๑  เมษายน  ๒๕๕๓

เวลา 0๘.00 น พร้อมกันที่พระอุโบสถ

เวลา 0๘.๓0 น อันเชิญพระไตรปิฎกทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ

เวลา 0๙.0๙ น เริ่มพิธีที่พระวิหารพระไตรปิฎก

ประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

เจ้าหน้าที่อาราธนาสีล ประธานสงฆ์ให้สีล ประกาศศักราช

ประธานจุดเทียนบูชาพระไตรปิฎก

เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม

 

ตลอด ๙ วัน ๘  คืนไม่มีการหยุดสาธยาย

ชมพระไตรปิฎกโบราณที่หาชมได้ยาก

(งานนี้ไมมีการรับเงินบริจาคครับ)

รับเป็นน้ำปานะภัตรตาหารเช้าภัตรตาหารเพล ครับ ท่านใดมีความประสงค์เป็นเจ้าภัตรหาร

ให้ติดต่อพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ

02-435-7555

มือถือ 089-963-4505

โทรสาร 02-434-1238

มีรถเมล์ผ่าน
79 57 56 68 157 175 40 542 80 509 28 171
ที่มาจากปินเกล้าลงที่สี่แยกบางขุนนนท์เชิงสะพานลอย
ที่มาจากสามแยกไฟฉายลงที่เลยห้างแมคโคเดินขึ้นมา
หรือติดต่อที่ผมก้ได้ครับ 0851245895 ครับ สุริยะ

http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=3227.0;prev_next=next#new
Posted by : sara.. วัน/เวลา : 5/3/2553 13:14:30
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก