กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
อนุโมทนาบุญถวายพระไตรปิฏกฉบับแปลภาษาอังกฤษ
(Reader : 4115 )
บอกบุญอนุโมทนาและร่วมสมทบตามกำลังศรัทธา ถวายพระไตรปิฏกฉบับแปลภาษาอังกฤษ

เว็บไซด์วัด http://www.watthaiofminnesota.org

เนื่องจากวัดไทยมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกายังไม่มีพระไตรปิฏกฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาและเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งบางครั้งมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมที่วัด มีการสอบถามข้อธรรม ก็มีความขัดข้องในการสื่อสารเพราะขาดพระไตรปิฏกที่จะค้นคว้าอ้างอิง เพื่อความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง

พระไตรปิฏกฉบับแปลภาษาอังกฤษ ฉบับที่นิยมใช้ศึกษาและอ้างอิงเป็นที่ยอมรับเป็นสากล คือฉบับของ Pali Text Society ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร http://www.palitext.com/ ชุดที่จะถวายครั้งนี้ เป็นชุด 43 เล่ม โดยสั่งซื้อและให้จัดส่งไปที่วัด

Pāli Canon in English Translation, Set
43 books in total (set for non-members)
Set ISBN 425 3  £1,089.00  

Books included:
The Book of Analysis
The Book of Discipline 6 Volumes Set
The Book of Gradual Sayings 5 Volumes Set
The Book of Kindred Sayings 5 Volumes Set
Buddhist Psychological Ethics
Conditional Relations 2 Volumes Set
Designation of Human Types
Discourse on Elements
Dialogues of the Buddha 3 Volumes Set
Elder's Verses 2 Volumes Set
Group of Discourses, 2nd Edition
The Itivuttaka
Jātaka or Stories of the Buddha's former Births 3 Volumes Set
Middle Length Sayings 3 Volumes Set
Minor Anthologies, Vol. III
Minor Readings and the Illustrator of the Ultimate Meaning
The Path of Discrimination
Peta Stories
Points of Controversy
Udāna
Vimāna Stories
Word of the Doctrine

ตอนนี้ได้สั่งซื้อแล้ว ประมาณ 1 อาทิตย์ คงจะได้รับ ยอดเรียกเก็บตามบัตรเครดิต 49452.98 บาท รวมค่าส่งและมีส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับสมาชิก สั่งซื้อเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

นอกจากนี้ก็มีอรรถกถาอีก 14 เล่ม อีกประมาณ สองหมื่นบาท ซึ่งจะดำเนินการทีหลัง

ร่วมสมทบทุน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยบิ๊กซี สุขาภิบาล 3  เลขที่บัญชี  004-0-08899-9 ชื่อบัญชี นางสาวศรีพร ศรีสอาด แจ้งโอนเงินทาง Email  sriporns@yahoo.com  หรือทางโทรศัพท์ 081-841-6949
สรุปยอดบัญชีแสดงทางเว็บไซด์ www.trisarana.org

ขออนุโมทนาทุกท่าน ในโอกาสสร้างทานบารมีร่วมกันในครั้งนี้

ขอให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปให้ไกลแสนไกล
Posted by : sriporns วัน/เวลา : 5/3/2553 2:03:28
ประกาศอนุโมทนาบุญ

หนังสือพระไตรปิฎก Pali text มาส่งถึงวัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 30 นาทีที่แล้ว


Posted by : sriporns
วัน/เวลา : 5/3/2553 2:24:19
ขออนุโมทนาครับ  
Posted by : วิญญาณอิสระ
วัน/เวลา : 5/3/2553 10:25:46
รายชื่อผู้ร่วมสมทบสร้างพระไตรปิฏก


คณะญาติโยมวัดไทยมินนิโซต้า 10,000 บาท


เว็บน้ำใจไทย http://www.namjaithai.com
คุณ ประพจน์ มีทรัพย์
คุณ ชญาณี แสงบุญส่ง
คุณ กิตติธัช สอนฮะ
คุณ สุรินทร์ทิพย์ พรทิพย์เทวา   7,000 บาท


คุณ พรชัย เกียรติไทยยนต์  1,000 บาท
คุณ รามล ลิมปิสุข   1,000 บาท
คุณ สิริบงกช สุวรรณหงษ์  1,000 บาท
คุณ วาสนา แก่นสาร    500 บาท
คุณ อาทิตยา อิทธิวิธาน   500 บาท
คุณ อนัญญา อุนะพำนัก   500 บาท
คุณ วรรณา ราชพิทักษ์   1,000 บาท


คุณ บุญสุข ศิริวาโภ 1,000 บาท
คุณ นันทนา ศิริวาโภ 5,000 บาท
คุณ เอกพล จีรังสุวรรณ 2,000 บาท

สาธุ ขออนุโมทนา โอนเงินมาแล้วยังไม่มีรายชื่ออีกหลายท่านนะคะ
Posted by : sriporns
วัน/เวลา : 5/3/2553 12:45:25
อนุโมทนาครับ
Posted by : บุญกี้
วัน/เวลา : 14/3/2553 13:09:28
ขอร่วมทำบุญด้วยคนค่ะพี่มด ฝนจะรีบโอนเงินไปให้นะคะ 500 บาทค่ะ
ขอบคุณค่ะ
Posted by : ฝนค่ะ
วัน/เวลา : 19/3/2553 17:15:22
รายชื่อเพิ่มเติมนะคะ

น้องแข  10,000.09 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.18 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.09 บาท

น้องปู และ น้องกลอง  600 บาท
(น้องฝน) คุณพิศันสนา เพียรพจนนารถ 500 บาท
Posted by : sriporns
วัน/เวลา : 20/3/2553 1:19:11
รายชื่อเพิ่มเติม

คุณกวี บุญดีสกุลโชค  1,100 บาท
Posted by : sriporns
วัน/เวลา : 24/3/2553 23:05:40
คุณ สนิม และเพื่อนๆรวม 1400 ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้

คุณณัฐฐยาน์ สันติไชยกุล 500
น้องส้มโอ       100
คุณพรรณี       100
คุณลุงน้ำ        200
คุณสนิม        500
Posted by : มณีดิน
วัน/เวลา : 1/4/2553 14:38:59
บุษยทิพย์ และเพื่อน ๆ รวมกัน 1720 บาท มีรายชื่อดังนี้นะค่ะ

คุณบุษยทิพย์  สุทธิวารินทร์กุลและครอบ ครัว                                                  500 บาท
คุณวรัตรา  ทรัพย์อนันต์กุลและครอบครัว  300 บาท
คุณแม่แต้มและลูกเตี้ย                          200 บาท
คุณปณัฐฐา  ใหญ่เย็นและครอบครัว        100 บาท
คุณกล้วยไม้  มังกรทอง                        100 บาท
คุณเสาวภา วงศ์ทวีทอง                        100 บาท
คุณลัลน์นฤน  คาลายานนท์                   100 บาท
คุณเชาวลิตร  สายจันทร์                       100 บาท
คุณวีระพงษ์   พงษ์เพรียวพันธ์                                                 100 บาท
คุณอัญชลี เรียบร้อย                               50 บาท
คุณกฤษฎา  สิงห์แก้ว                             50 บาท  
คุณเกรียงไกร  พงษ์มนตรี                        20 บาท
Posted by : บุษยา
วัน/เวลา : 1/4/2553 15:30:05
สาธุ ขออนุโมทนา
Posted by : dino
วัน/เวลา : 1/4/2553 15:52:12
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตทุกท่าน
ที่ร่วมสมทบสร้างพระไตรปิฏก ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
ณ วัดไทยมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกาด้วยนะค่ะ  
Posted by : Butsaya
วัน/เวลา : 1/4/2553 16:47:56
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตทุกท่าน
ที่ร่วมสมทบสร้างพระไตรปิฏก ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
ณ วัดไทยมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกาด้วยนะค่ะ    
Posted by : Zanim
วัน/เวลา : 1/4/2553 18:41:09
คุณ หงวลั้ง แซ่ตั้ง  300 บาท

สาธุ ขออนุโมทนาทุกๆท่าน
Posted by : sriporns
วัน/เวลา : 4/4/2553 8:57:07
ขอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ
Posted by : Thida
วัน/เวลา : 28/9/2553 9:26:26
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก