กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
ประชาสัมพันธ์งานบุญ - วัดแก้วมณี
(Reader : 2640 )
เรียนเชิญท่านผู้ใจบุญผู้ศรัทธาเลื่อมใสในการบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมในพระพุทธศาสนาทุกท่าน

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม ที่เก็บน้ำใช้ภายในสำนัก
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า  
เลขที่ ๕๙/๑ หมู่ ๑  ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

โดยท่านพระอธิการสุโข กตปุญโญ  เป็นประธานสงฆ์


กำหนด ทอดผ้าป่าวันอาทิตย์ที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๒  เวลา ๑๑.๓๐ น.

ชั้นที่ ๑ ของศาลาเชิญท่านร่วมสร้างที่เก็บน้ำใช้ภายในสำนัก
ชั้นที่ ๒  ของศาลาสร้างที่ปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมต่างๆ ในพระศาสนา
บริเวณรอบศาลาสร้างกุฏิทรงไทย (มีเจ้าภาพแล้ว ๑๐ หลัง)

ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งใช้จ่ายไปแล้วประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท
จึงเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญมาร่วมบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา สร้างบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน

หากศาลาหลังนี้เสร็จก็จะได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมบ่มศีลธรรม แก่ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทั่วไป

ปัจจุบัน  ทางสำนักเปิดปฏิบัติธรรมทุกวัน  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์  ๐๘๑-๒๙๒๐๑๗๖   , ๐๘๑-๕๗๘๒๐๔๐   Fax   ๐๓๕-๓๗๘๐๐๒

สำหรับท่านที่ ประสงค์จะโอนเงินผ่านธนาคาร (โทรแจ้งการโอนเงินหรือ Faxใบโอนเงิน)
ธ. กรุงเทพ สาขาศรีย่าน บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ  เลขที่ 1100696598
ธ. นครหลวง สาขา ลาดบัวหลวง บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี พระสุโข กตปุญโญ  เลขที่ 703208387

นอกจากนี้ทางสำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้ายังมีกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมคำสอนทางสถานีวิทยุ ๕ สถานี บรรยายธรรมโดยท่านพระอธิการสุโข กตปุญโญ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประจำเป็นค่าเช่าสถานี เดือนละ ๗๘,๐๐๐ บาท (ดูรายละเอียด แต่ละสถานี)  ท่านผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะออกอากาศเพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนในหลากหลายสังคม ก็สามารถสมทบปัจจัยเพื่อสืบสานสืบต่อกิจกรรมนี้  ได้เป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน

๑. สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM ๑๓๕๐ KHz  เวลา ๑๓.๑๐ น.  – ๑๘.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์ โทร ๐๒-๖๒๘-๗๗๕๕  (ค่าเช่าสถานี เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท)
๒. สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร  AM ) ๗๙๒ KHz  เวลา  ๒๑.๐๐ น. – ๒๐.๕๕ น. เสาร์-อาทิตย์ โทร ๐๒ -๓๓๑-๐๘๒๕   .,  ๐๒-๓๑๑-๒๖๑๒ (ค่าเช่าสถานี  เดือนละ ๑๒,๐๐๐)
๓. สถานีวิทยุยานเกราะ AM ๕๔๐ KHz  เวลา ๒๑.๐๕ น. –๒๒.๐๐ น. จันทร์ – ศุกร์                         โทร ๐๒-๒๔๓-๓๕๐๘ ,  ๐๒-๒๔๓-๗๐๔๕ (ค่าเช่าสถานี เดือนละ ๓๑,๐๐๐ บาท)
๔. สถานีวิทยุ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM ๙๙๙ KHz เวลา ๑๖.๑๐ น – ๑๗.๐๐ น.                         โทร  ๐๒-๒๘๒-๓๒๓๙  , ๐๘๕-๒๐๐-๒๑๙๓
๕. สถานีวิทยุ หจก.เอส ที ไทเกอร์ กรุ๊ป FM ๘๘.๗๕ MHz  เวลา ๐๘.๐๐ น. –๐๙.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐—๑๘.๐๐ น.  โทร ๐๘๑-๘๕๔-๐๐๐๔  (ค่าเช่าสถานีเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท)


ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้สร้างบุญมาแล้วในอดีต สาธุ
Posted by : sara วัน/เวลา : 7/4/2552 23:44:34
สาธุ มหาโมทนาบุญ กับทุกท่านที่มีส่วนในบุญทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
Posted by : ณัฏฐพัชร
วัน/เวลา : 15/11/2552 23:54:18
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มหากุศลทำบุญเททองหล่อองค์พระอุปคุต ปางจกบาตร กิ๋นบ่เสี้ยง (หรือกินไม่หมด) ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 งบประมาณการหล่อพระอุปคุต ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำรงอายุพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สถาพรต่อไป
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดศรีนวรัฐ ทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีเททองหล่อองค์พระอุปคุต และพิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ ต่อดวงชะตา เสริมบารมี เสริมสติปัญญา
เสริมมงคลชีวิต
เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษก ๑ กัณฑ์ เป็นเสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระอุปคุต
แท่งทองเหลืองโภคทรัพย์ สำหรับหล่อองค์พระอุปคุต แท่งใหญ่ แท่งละ ๙๙๙ บาท
แท่งเล็ก  แท่งละ  ๙๙ บาท
เจ้าภาพสังฆทานถวายพระ จำนวน ๒๒ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท
หรือร่วมทำบุญตามแต่เจตนาศรัทธา

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่ได้บริจาคทานสร้างพระอุปคุต และร่วมเป็นเจ้าภาพมหาสังฆทาน
ขอให้ทุกท่านเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์พูนผลสมปรารถนา
และจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ
ให้มีสติปัญญาดี โชคลาภดี ร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้นไป และสมหวังในสิ่งที่ท่านพึงปรารถนาทุกประการเทอญฯ

ร่วมทำบุญหล่อองค์พระอุปคุต หรือร่วมเป็นเจ้าภาพมหาสังฆทาน
ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทุ่งเสี้ยว(สันป่าตอง)

พระอธิการสุเทพ ฐานวโร
เลขที่บัญชี 661 - 2 20659 - 3
วัดศรีนวรัฐ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร. ๐๕๓-๘๒๙๒๗๗, ๐๕๓-๔๘๑๖๒๐, ๐๘๑-๘๘๓๒๘๖๒
http://www.srinawaratt.com E - mail : srinawaratt@hotmail.com
Posted by : ttt
วัน/เวลา : 28/1/2553 22:22:38
ช่วยลบกิจกรรมทอดผ้าป่าของพระอาจารย์สุโขด้วยครับเพราะผ่านไปนานแล้วครับ ขอบคุณครับ
Posted by : กรกนก ศรีฟ้า
วัน/เวลา : 8/8/2554 16:04:37
อยากไปปฏิบัติธรรม ต้องเตรียมอะไรบ้าง มีค่าใช้จายไหม ประมาณ7วัน
Posted by : นภธิดี
วัน/เวลา : 18/7/2555 13:02:45

ปัจจุบัน  ทางสำนักเปิดปฏิบัติธรรมทุกวัน  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์  ๐๘๑-๒๙๒๐๑๗๖   , ๐๘๑-๕๗๘๒๐๔๐   Fax   ๐๓๕-๓๗๘๐๐๒

โทรติดต่อไปที่สำนักตามเบอร์โทรข้างบนได้เลย

สาธุ
Posted by : sara..
วัน/เวลา : 15/9/2555 20:44:29
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก