กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดอนตะวันออก
(Reader : 1945 )
เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่ าสามัคคี
ณ วัดดอนตะวันออก (หลวงพ่อหนอน)

ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ตรงกับวันแรม 11 คํ่า เดือน 12) เวลา 13.00 น.
ด้วยวัดดอนตะวันออกจะทำการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาบำเพ็ญกุศล ซึ่งขณะนี้ศาลาดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว จึงต้องมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เพื่อให้ใช้ในงานบำเพ็ญกุศลต่อไป ฉะนั้นทางคณะกรรมการวัดจึงจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นใน ครั้งนี้ จึงบอกบุญมา
ถึงพุทธบริษัทร่วมกันทอดผ้าป่ าสามัคคีในวันดังกล่าวข้างต้นนี้
ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลในครั้งนี้จงอภิบาลปกปักษ์รักษาคุ้มครองป้ องกันคุ้มภัยทั้งปวง
และเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกคนถ้วนหน้าเทอญ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (แรม 11 ค่า เดือน 12)
เวลา 9.00 น. ขบวนผ้าป่ าถึงที่วัดดอนตะวันออก
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น. ร่วมกันรับประทานอาหารพร้อม ๆ กัน
เวลา 13.00 น. เทศนา 1 กัณฑ์ ถวายผ้าป่ า กรวดน้า เสร็จพิธีสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pookunjeen.com/papasamukky.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ พระครูสุภัทร ปัญญาภรณ์ (เจ้าอาวาสวัดดอนตะวันออก 073-351281)
หรือคุณชัยวัฒน์ สินทวี 08-9172-5445

สนใจร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้ ได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี นายชัยวัฒน์ สินทวี
เลขที่บัญชี 085-236013-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ประชานิเวศน์1 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


ขออนุโมทนาสาธุการบุญมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Posted by : ชัยวัฒน์ สินทวี วัน/เวลา : 22/9/2551 13:20:51
สาธุ ขออนุโมทนา ข่าวสารงานบอกบุญ
Posted by : sara..
วัน/เวลา : 24/9/2551 19:19:04
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก