กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
คืนแสงสว่าง
(Reader : 1648 )
โครงการคืนแสงสว่างให้ผู้ป่วยต้อกระจกและต้อเนื้อ ขอเรียนเชิญผู้ป่วยทุกท่านมารับ บริการผ่าตัดต้อต้อกระจกและต้อเนื้อ ฟรี โดยมิต้อง  
                                          เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น                                          
                  โดยมีแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) สาขาสุขุมวิท ซอย 24 ติดต่อได้ที่                  
                                                                                                   
      บริษัททาสของแผ่นดิน จำกัด (02-2629454-5, 02-2618213-7) เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.00-17.00 น.        
        เลขที่ 99/359-360 ซอยสุขุมวิท 24(เกษม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110        
                                                                                                   
                                                                                                   
****เอกสารที่ต้องนำมาด้วย ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรทอง อย่างละ 2 ใบ แพทย์จะทำการตรวจคนไข้ใหม่เฉพาะวัน  
                                  พุธและวันศุกร์ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า****                                  
                                                                                                   
คนบางคนอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องการแสงสว่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเค้ามีค่ามากว่าอยู่ในความมืดมัว ถ้าใครมีจิต  
ศรัทธาที่จะทำบุญช่วยกัน บอกต่อๆไปด้วย การทำบุญด้วยการให้แสงสว่างแก่คนมาค่ามากกว่าสิ่งใดเพราะมันจะช่วยใ ห้ชี! วิตหนึ่งชีวิตที่พ  
                                  วกคุณหยิบยื่นไปให้ได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง                                  
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                --                                                  
                                  สว่างตา ด้วยแสงไฟ สว่างใจ ด้วยแสงธรรม                                  
                                          พุทธัง สรณัง คัจฉามิ                                          
                                          ธัมมัง สรณัง! คัจฉามิ                                          
                                          สังฆัง สรณัง คัจฉามิ                                          
                                                                                                   
                                    สรณะอื่น ไม่มี ชีวิตนี้เพื่อพระรัตนตรัย                                    
                                              ธรรมะสวัสดี                                              
                                                                   
Posted by : sara.. วัน/เวลา : 20/7/2551 14:20:47
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก