กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
แนะทำหลักสูตรพระราชปรัชญา 'ในหลวง
(Reader : 1801 )
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษตอนหนึ่งเรื่อง “พระราชปณิธานการอุดมศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ว่า นักการศึกษาน่าจะให้ความสนใจกับกระบวนการคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะตนสังเกตเห็นว่าการศึกษาในขณะนี้ ให้ความรู้อย่างเดียว ยังขาดเรื่องการสร้างกระบวนการคิด สังคมไทยควรที่จะมีการศึกษาพระราชปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนักศึกษาและครูอาจารย์ ซึ่งไม่ว่าจะจบจากประเทศใดก็ตาม  ก็ควรเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชปรัชญาของพระองค์ท่าน ควรมีการจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรสอนในสถานศึกษา  ขณะนี้มีหลักสูตรนี้สอนที่ใดบ้างหรือไม่ อยากฝากให้สถาบันการศึกษาช่วยกันคิด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เคยหยิบยกประเด็นนี้มาหารือกันหรือไม่ โดยเฉพาะการสอนวิธีคิด วิธีมอง ใช้หลักความเรียบง่าย หรือธรรมะ ซึ่งก็คือธรรมชาติ หรือธรรมดา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนว่า เวลามองอะไร ให้หาแก่นก่อน อย่ามองเปลือก อย่ามองอะไรที่ไกลตัว เช่น เห็นน้ำเน่า ก็ให้มองการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาที่ลอยมา ไม่ใช่มองที่บ่อบำบัดน้ำเสีย 5,000 ล้านบาท


 


“ในฐานะผู้ใช้ ผมรับเด็กจบปริญญาตรี แต่กว่าจะใช้ได้ต้องฝึกกันแทบดิ้น ความรู้ก็พอมี แต่ไม่มีการตัดสินใจ ขอฝากอาจารย์ให้สอนเด็กให้มีกระบวนการคิด ถ้าไม่มีการแก้ไขสังคมไทยก็จะไม่มีเหตุผล ไม่รู้จักคิด ใช้อารมณ์” นายสุเมธกล่าวและว่า ทฤษฎีใหม่ของพระองค์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคำง่ายๆ 3 คำคือ 1. พอประมาณ คือ ก่อนจะทำอะไรต้องประมาณตนเอง ตั้งแต่ระดับตัวเราเอง องค์กร และประเทศชาติ ต้องรู้จักตัวเองก่อน ในระดับอุดมศึกษาต้องรู้ว่าตนเองมีทรัพยากรเท่าไร อาจารย์จำนวนเท่าไร แต่ขณะนี้อุดมศึกษาขอเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวนมาก โดยที่จำนวนอาจารย์ก็ยังเท่าเดิม หลักสูตรเก่าก็ไม่โละทิ้ง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร สถาบันอุดมศึกษาต้องไปตรวจสอบดู 2. เลือกอย่างมีเหตุผล พิจารณาจากทุนที่มีอยู่ และ3. ระมัดระวังอนาคต ต้องมีการอดออม 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวด้วยว่า การศึกษาก็ตั้งอยู่บนธรรมะ บนความธรรมดา เรียบง่าย มหาวิทยาลัยที่อยู่บนภูเขามาเปิดสอนแถบชายทะเล หรือมหาวิทยาลัยจากปักษ์ใต้ มาเปิดสอนแถวสีลม กลายเป็นธุรกิจการศึกษา ไม่รู้จักพอเพียง คุมกันไม่ได้ คุณภาพการศึกษาก็จะต่ำลง น่าจะทำในพื้นที่ใกล้ตัวให้ดี ไม่ดีกว่าหรือ หากอุดมศึกษายึดเศรษฐกิจพอเพียง ก็ต้องกลับมาทบทวน ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่ ต้องล้างบางหลักสูตรเก่า สภามหาวิทยาลัยต้องจัดการล้างบาง เมื่อเรากราบพระบาทว่าจะตามรอยพระยุคลบาทแล้ว ก็ต้องปฏิบัติให้ได้.
Posted by : sara วัน/เวลา : 15/7/2549 14:06:47
http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=12745
Posted by : sara
วัน/เวลา : 15/7/2549 14:10:07
เศรษฐกิจพอเพียง นี่ดีที่สุด คิดได้ไงพระองค์ท่าน
Posted by : maxpal
วัน/เวลา : 15/7/2549 17:01:36
                      ดีมากมากมากมากมากมาก
Posted by : แบงค์
วัน/เวลา : 5/2/2552 11:29:25
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก