กระดานข่าว
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
ขอความกรุณา อารธนาธรรมคืออะไร ขอข้อมูลส่งอาจารย์ ขอบคุณครับ
(Reader : 5239 )
ขอบคุณมากเลยครับ
Posted by : สมพงษ์ วัน/เวลา : 23/6/2549 19:57:47
ศาสนพิธี..

อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม


          การอาราธนา คือ การเชื้อเชิญพระสงฆ์ในพิธีให้ศีล ให้สวดพระปริตร หรือให้แสดงธรรม เป็นธรรมเนียมมีมาแต่ดั้งเดิมที่จะต้องอาราธนาก่อน พระสงฆ์จึงจะประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ และการอาราธนาที่ถือเป็นธรรมเนียมกันมาก็มี ๓ กรณีเท่านั้น

     วิธีอาราธนา นิยมกันว่า ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสนะยกสูงเจ้าภาพและแขกนั่งเก้าอี้ ผู้อาราธนาเข้าไปยืนระหว่างเจ้าภาพกับแถวพระสงฆ์ตรงกับรูปที่ ๓ หรือที่ ๔ ห่างแถวพระสงฆ์ พอสมควรหันหน้าไปทางโต๊ะที่บูชา ประนมมือไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วยืนประนมมือตั้งตัวตรง กล่าวคำอาราธนาตามแบบที่ต้องการ ถ้าพระสงฆ์นั่งอาสนะต่ำธรรมดา เจ้าภาพและแขกอื่น ก็นั่งกับพื้น ผู้อาราธนาต้องเข้าไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าแถวพระสงฆ์ตรงหัวหน้า กราบพระที่โต๊ะบูชา ๓ ครั้งก่อน แล้วประนมมือตั้งตัวตรง กล่าวคำอาราธนาที่ต้องการตามแบบ คือ

     พิธีสวดมนต์เย็น อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร

     พิธีเลี้ยงพระ อาราธนาศีล

     พิธีถวายทานทุกอย่าง อาราธนาศีล

     พิธีเทศน์ ถ้าเทศน์ต่อจากสวดมนต์ ตอนสวดมนต์ไม่ต้องอาราธนาศีล เริ่มต้นด้วย อาราธนาพระปริตร แล้วอาราธนาศีล ตอนพระขึ้นเทศน์ รับศีลแล้วอาราธนาธรรมต่อ แต่ถ้า สวดมนต์กับเทศน์ไม่ได้ต่อเนื่องกัน ถือว่าเป็นคนละพิธี ตอนสวดมนต์ก็อาราธนา ตามแบบ พิธีสวดมนต์เย็นที่กล่าวแล้ว ตอนเทศน์ก็เริ่มต้น ด้วยอาราธนาศีลก่อน จบรับศีลแล้วจึงอาราธนา ธรรม

     พิธีสวดศพต่าง ๆ เช่น สวดแจง สวดพระอภิธรรม เป็นต้น ถ้าไม่มีพิธีอื่นนำ หน้าให้ อาราธนาศีลก่อน ถ้ามีพิธีอื่นนำหน้าแล้วไม่ต้องอาราธนาศีล
Posted by : sara
วัน/เวลา : 24/6/2549 0:55:56
การอาราธนาศีล
 
การอาราธนาศีล เป็นการกล่าวขอศีลแก่พระภิกษุ เพื่อตั้งจิตรักษาศีลของตนให้มีความบริสุทธิ์ งดเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวง คำอาราธนาศีลและความหมายมีดังต่อไปนี้
 
คำอาราธนาศีล

มะยัง* ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ
 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา
 
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ
 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา แม้ครั้งที่สอง
 
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ


คำแปล..
 
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา แม้ครั้งที่สอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา แม้ครั้งที่สาม

Posted by : sara
วัน/เวลา : 24/6/2549 0:59:47


การอาราธนาธรรม  คือคำขอให้พระภิกษุแสดงธรรม มีดังนี้

คำอาราธนาธรรม...
 
พรัมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ

กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ สันธีธะ

สัตตาปปะระชักขะชาติกา เทเสตุธัมมัง

อะนุกัมปิมังปะชัง


คำแปล..

ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิบดีของโลก กราบทูลวิงวอน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลี คือ กิเลสในดวงตาเบาบางยังมีอยู่ในโลกนี้   ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่สัตว์นี้เถิด

Posted by : sara
วัน/เวลา : 24/6/2549 1:02:57

 
คำอาราธนาพระปริตร   เป็นบทที่สวดหลังจากสมาทานศีลเสร็จแล้ว เพื่อให้พระภิกษุสวดมนต์ที่มีเนื้อความเป็นสิริมงคลในงานทำบุญ ดังนี้

คำอาราธนาพระปริตร...

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา สัพพะทุกขะ

วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา สัพพะภะยะ

วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา สัพพะโรคะ

วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง


คำแปล..

ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวด

พระปริตรอันเป็นมงคล

เพื่อป้องกันความวิบัติทั้งปวง

เพื่อยังสมบัติทั้งปวงให้สำเร็จ เพื่อให้ทุกข์ภัย

โรคทั้งปวงพินาศไป

Posted by : sara
วัน/เวลา : 24/6/2549 1:04:56


ทำพิธีอะไร ๆ ก็มักจะอาราธนาศิลทุกครั้ง  แต่ไม่เคยทำได้  หรือทำก็ทำได้ไม่กี่ข้อ  สงสารพระอุตส่าห์พาอาราธนา  แต่คนก็สวด ๆ ไปอย่างงั้นแหละปฏิบัติกันไม่ค่อยได้  รับศิลแล้วก็ไปกินเหล้าต่อ
Posted by : maxpal
วัน/เวลา : 15/7/2549 17:05:57
  ขอบคุณมากคับหายุพอดีจาเอาไปอ่านสอบอ่ะ  
Posted by : [T]amana[S]
วัน/เวลา : 21/2/2551 12:14:03
ขอบคุณมากคะ กำลังหาไปทำรายงานอยู่พอดี
Posted by : a-
วัน/เวลา : 9/2/2553 20:32:03
ให้
Posted by : javascript:SetSmileTo('txtawb_message',%20'[sm04]')
วัน/เวลา : 17/6/2553 21:58:42
ขอบคุณค่ะ ที่ได้เรียนรู้
Posted by : ณิชา
วัน/เวลา : 16/9/2553 16:01:04
.
Posted by : thailand flower
วัน/เวลา : 28/10/2553 15:40:47
.
Posted by : ร้านดอกไม้
วัน/เวลา : 28/10/2553 15:47:30
.
Posted by : ร้านดอกไม้
วัน/เวลา : 28/10/2553 15:48:28
.
Posted by : ร้านดอกไม้
วัน/เวลา : 28/10/2553 15:49:07
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก